Donateurschap

U kunt ons werk steunen door donateur te worden en een kleine bijdrage te storten op NL.. INGB 0000352376 t.n.v. de Stichting Oude Kern Rijsoord.
Inlichtingen bij ons secretariaat of e-mail ons!
E-mailadres: info@oudekernrijsoord.nl


[IMAGE]
Het mooie Waaltje met het Schalkse Dijkje

[IMAGE]
Molen "De Rijsoordse Molen op de nieuwe locatie

Terug naar hoofdpagina

U kunt ons bereiken via e-mail: Stichting Oude Kern Rijsoord